اخبار و مقالات

تاریخچه سیکو

تاریخچه سیکو

تاریخچه سیکو سیکو یک شرکت ژاپنی است که در زمینه ساخت و فروش ساعت ووسایل الکتریکی فعالیت داردودر زبان ژاپنی به معنی” نفیس” یا “موفقیت “است . سال 1881 seikoدرسال 1881توسط kintaro. Hattori˛ همزمان که مدیر فروشگاه ساعت و جواهرات معروف به K.Hattoriبود ˛درتوکیو ژاپن تاسیس شد. یازده سال بعد درسال 1892اوبانام Seikosha(به معنی خانه […]

نمایندگی ساعت کاسیو

نمایندگی ساعت کاسیو

نمایندگی ساعت کاسیو گالری ساعت آس˛ نمایندگی ساعت کاسیو درشرق تهران، کاملترین کالکشن ساعتهای کاسیو را دراختیار دارد. این مجموعه ساعت کاسیو بعنوان گالری آس ،فعالیت خود را در زمینه ساعتهای اسپرت ورزشی و ساعتهای کوهنوردی بصورت گسترده ادامه داده و آماده پذیرش هرگونه سفارش ساعتهای کاسیو میباشد. گالری ساعت آس˛ نمایندگی ساعت کاسیو یکی [...]